Τρίτη 16:00-17:00*

Έναρξη 1η Νοέμβρη

θεατρικό μεγάλα.png

Τρίτη 17:00-18:00*

Έναρξη 1η Νοέμβρη

Θεατρικό Έφηβα.jfif

Παρασκευή 17:00-19:00*

11&25 Νοέμβρη & κάθε 2 Παρασκευές

*απαραίτητη δήλωση συμμετοχής στο 6977462113

Μουσικοκινητική.jfif

Δευτέρα & Τετάρτη

16:00-17:00*

Σύγχρονο.jfif

Δευτέρα ή/& Τετάρτη

17:00-18:00*

Μπαλέτο.jfif

Δευτέρα & Τετάρτη 

18:00-19:00*

*απαραίτητη δήλωση συμμετοχής στο 6980544356 / 

Παρασκευή 19:00-20:00*

Έναρξη 4 Νοέμβρη

*απαραίτητη δήλωση συμμετοχής στο 6977462113