67177221_367664347277818_880106799020113

Καρολίνα Θελερίτη

ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
για παιδιά 6 έως 11 ετών

ΕΝΑΡΞΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Κάθε Σάββατο 11:00 - 12:00

Σάββατο 28/9 δοκιμαστικό δωρεάν μάθημα.

Κόστος εργαστηρίου

30 ευρώ /μήνα

Εγγραφή 10 Ευρώ εφάπαξ

 Επικοινωνία: 6951448626

Περιγραφή μαθήματος

To dance&draw είναι ένα βιωματικό παιδικό εργαστήριο, για παιδιά από 6 εώς 11 χρονών.

 

Χορός - Ζωγραφική - Κίνηση - Παιχνίδι - Χρώματα

 

 

Στόχος:

To dance&draw είναι ένα βιωματικό παιδικό εργαστήριο, όπου μέσα από το παιχνίδι,

τα παιδιά γνωρίζουν την τέχνη του χορού και της ζωγραφικής, ανακαλύπτουν νέες ιδέες,

ενισχύουν τη φαντασία τους και μαθαίνουν περισσότερα για τον κόσμο που τα περιβάλλει.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε στα παιδιά μια καλλιτεχνική και αισθητική εκπαίδευση, μέσω

του χορού και της ζωγραφικής, με σκοπό την κατανόηση της σημασίας της βιωματικής

εμπειρίας στην μαθησιακή διαδικασία.

Το εργαστήρι επικεντρώνεται στα κινητικά παιχνίδια και στην ανάπτυξη της ομαδικότητας.

Παντρεύοντας δυο γλώσσες, που συνήθως θεωρούνται ξεχωριστές, τον χορό και την

ζωγραφική, επιχειρεί να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών, να

αναπτύξει την πρωτοβουλία, την φαντασία και την δημιουργικότητα τους.

Τα παιδιά μέσα από κατάλληλες σχεδιασμένες δραστηριότητες, συνειδητοποιούν τις

διαφορετικές σημασίες, ανάλογα με την οπτική γωνία που υιοθετούν.

Κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων επιλέγεται ένα παιχνίδι, τα παιδιά ερευνούν την

κίνηση μέσα από αυτό, χρησιμοποιώντας το σώμα τους, το χώρο, το βάρος, το χρόνο, την ροή,

τα αντικείμενα και υλικά ζωγραφικής. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε την σχέση της ομάδας

χτίζοντας ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας και εμπιστοσύνης.

Ο συντονιστής δίνει χρόνο στο παιδί να ανακαλύψει και να εμβαθύνει στην κίνηση και το

νόημα μέσα από το δρόμο του πειραματισμού. Στις περισσότερες δραστηριότητες  χορού και

ζωγραφικής προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί η «μέθοδος της επίλυσης προβλημάτων» μέσω

της οποίας και σε συνδυασμό με τη «μέθοδο μετάβασης από το γνωστό στο άγνωστο» και από

το απλό στο πιο σύνθετο ανακαλύπτεται και εξασφαλίζεται η καινούργια γνώση.