Δήμητρα Αλιμπινίση

Αποφοίτησε το 2017 από το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης από το τμήμα προσχολικής αγωγής και το

2020 από την ανώτερη επαγγελματική σχολή χορού <<Χοροχρόνος>>. Μέχρι τώρα ως

ενεργή χορεύτρια έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια με χορευτές των ομάδων : Akram Khan ,

Peeping Tom , Kibbutz , Jukstapoz , Human Fields κ.α. . Στα πλαίσια του φεστιβάλ δάσους

έχει συνεργαστεί με το Κ.Θ.Β.Ε ως χορεύτρια στην ομάδα χορού κιναίσθηση. Σήμερα μένει

στην Αθήνα και διδάσκει μπαλέτο και σύγχρονο σε παιδιά και ενήλικες.